Index

De duurzame stad calculator

de duurzame stad app

Met deze calculator kun je op een eenvoudige manier een beeld krijgen, wat er voor nodig is om de energie voor huishoudens te verduurzamen. De App is en blijft in ontwikkeling, dus regelmatig updaten. (drie puntjes rechts boven in)

Kijk verder op de bijbehorende pagina.

 

Wilt u weten hoeveel Nederland actueel aan duurzame energie produceert ?

http://energieopwek.nl/

Screenshot 2018-10-31 11.31.41

 

 

CO2 afvangen in een huisvuilcentrale

 

https://www.deingenieur.nl/artikel/afvalenergiecentrale-in-duiven-gaat-co2-afvangen

De afvalenergiecentrale AVR in Duiven gaat CO2 afvangen en leveren aan de tuinders in de omgeving. Het gaat om een zesde van de totale uitstoot van de installatie.

Read this article in English

AVR is de eerste afvalverbrandingsinstallatie in ons land die werk gaat maken van grootschalige afvang van de CO2. Nu gaat het broeikasgas nog uit de schoorsteen de lucht in, jaarlijks zo’n 400 kton. Het is de bedoeling een zesde daarvan (~60 kton) op te vangen en vloeibaar af te leveren aan de tankwagens van gasbedrijf Air Liquide, die de CO2 vervolgens bij glastuinbouwbedrijven in de omgeving brengt.

De tuinders hebben de CO2 nodig om de groei van planten te bevorderen. Niet dat de planten al die extra CO2 opnemen; ze gedijen vooral door de hogere CO2 -concentratie in de lucht. Een flink deel van de afgevangen CO2verdwijnt dus alsnog in de lucht. Toch is er milieuwinst, want tuinders hoeven nu geen aardgas meer te verbranden om aan hun CO2 te komen. Daarin zit uiteindelijk de vermindering van de CO2-uitstoot.

BESTAAND PROCES

Voor het afvangen van de CO2 gebruikt AVR een bekend proces: het rookgas met de CO2 wordt door een kolom met de stof mono-ethanolamine geleid. De aminemoleculen binden de CO2. In een volgende processtap worden die met CO2 verzadigde amines opgewarmd, zodat de dan vrijwel zuivere CO2 wordt opgevangen [door wat wordt het opgevangen? een filter?].  Het proces wordt ook elders in de wereld toegepast bij installaties die CO2 afvangen.

Het afvangen van CO2: binden aan amine en met hitte weer losmaken.

ENERGIEBALANS

Het op deze manier vangen van de CO2 kost flink wat energie, vooral voor het opwarmen van de amines. Van de opgewekte energie waarbij de CO2vrijkomt is volgens de bestaande literatuur zo’n 20-30 % nodig om de CO2 af te vangen. Dat verklaart ook de aarzeling bij het van de grond komen van dit type CO2 -projecten.

COMBINATIE MET STADSVERWARMING

Voor AVR speelt dit alles een minder grote rol, omdat het afvangen gemakkelijk is in te passen binnen het bestaande proces bij AVR. Projectleider Hans Wassenaar van de AVR: ‘Wij leveren stoom van 120 °C voor het warmtenet, dus we beschikken al over de infrastructuur om de warmte te leveren die nodig om de CO2 uit de amines vrij te maken.’ Het is dus een kwestie van stuivertje wisselen tussen warmtelevering en CO2afvangen.  En de combinatie van bestaande warmtevraag en het groeiseizoen in de kassen past ook goed bij elkaar. ‘In de winter heeft warmtelevering prioriteit, in het groeiseizoen, wanneer het buiten minder koud is, kunnen we meer nadruk leggen op CO2-levering.

De hoeveelheid CO2 die AVR in Duiven gaat vangen is afgestemd op de te verwachten vraag van de tuinders. ‘We hebben die als uitgangspunt genomen.’ Volgens Wassenaar is de AVR van plan om bij zijn installatie in Rozenburg een soortgelijk systeem te bouwen. ‘We kunnen dan leveren aan de CO2-leiding die naar de tuinders gaat.’

Openingsfoto: afvalverbander in Duiven.

—————————————————– ————— —————— ——————– ——————-

 

 

 

En blog van DNV over grids en energie opslag

soundcloud

 

Weten hoeveel er op ieder moment van de dag wordt opgewekt vanuit duurzame bronnen?

kijk op http://energieopwek.nl/

Screen Shot 2017-12-11 at 17.15.05

Power to gas, leuke video

Screen Shot 2017-09-06 at 19.30.47

 

CO2 in onze atmosfeer en de kansen tot reductie.

Screen Shot 2017-03-26 at 12.19.57

article on the roadmap for CO2 reduction

 

 

 

screen-shot-2017-01-19-at-22-20-23 the transition of the Northsea

 

Lessen in duurzame technologie voor afdeling Electro van Inholland

In september gaan de eerste twee blokken van duurzame technologie van start. In eerste instantie voor de afdeling elektrotechniek. Voor deze discipline wordt er dan ook een behoorlijke dosis vermogens elektronische en regelingen aan toegevoegd. Na deze blokken weet men niet alleen hoe de diverse systemen als windturbines en zonne-panelen werken, maar ook hoe een duurzaam energie net werkt. In eerste instantie wordt voor het Eiland Texel een ontwerp gemaakt. Maar met de tools die de studenten hiervoor gebruiken kunnen ze de hele wereld aan. zie ook Duurzame technologie

Innovatie

zie ook organiseren van innovatie

zie ook symposium “Innoveren doe je samen”

Bij het ontwikkelen van nieuwe technologie is sprake van verschillende fases van ontwikkeling van idee tot markt introductie.  Een hele moeilijke fase is die na het het testen van een prototype. De kosten nemen dan erg toe terwijl de risico’s nog groot zijn. Dit noemt men de valley of death.  Hieronder een beschrijving van deze fase in de ontwikkeling. zie ook het rapport : valley of death

valley of death

In dze website verder een verzameling van informatie op allerlei technologie. Het is gericht op HBO studenten en docenten die met dit onderwerp bezig zijn. Het is nog lang niet compleet. Graag aanvullen en materiaal toesturen als er mensen zijn die mee willen schrijven hoor ik dit graag. Zie het contact formulier.  De hogeschool InHolland werkt ook actief samen in een duurzame Incubator. Deze is in de School gevestigd, maar is zelfstandig en wordt gedragen door de vijf O’s in de regio (Onderwijs, Onderzoek, Overheid, Ondernemers en Omgeving. voor meer informatie kijk op IDEALogo IDEA met ondertekst

Hoe ontwikkelt het onderwijs zich?

Als je je met ontwikkeling en innovatie bezig houdt, ga je ook automatische met deze bril naar het onderwijs kijken. Sowiezo zijn grotere structuren niet handig in innovatie en verandering, en het onderwijs zit dan ook nog eens in een dwangbuis van regeltjes en onmogelijkheden. Toch wordt ook binnen Inholland vooruitgekeken en nagedacht over de ontwikkeling van de opleiding. Helaas wel vaak van binnenuit. Net als elke grote organisatie zal ook bij de Hogeschool de echte radicale innovatie van buiten komen en kan een dergelijke structuur alleen maar maximaal participeren. Of ze kan voor een open innovatie structuur kiezen. Naast de technische pagina’s in deze website wil ik ook aandacht gaan besteden aan de organisatie van veranderingen. Zie hiervoor Organiseren.

Hieronder vast een voorproefje Hoe kijken wij naar onze studenten. Creativiteit is heel gewenst maar erg onhandig als je doel op school is om structuur aan te brengen…..
3 type vraag

Hoog presenteren, is iets anders dan Hoogbegaafd of creatief. Hoe beoordeeld het hoger onderwijs deze kwaliteiten.

Het hele artikel    ^-hierboven reactie op een opdracht-^ .  v- Hieronder reactie  op een vraag-v.

3 type antwoord

Iedereen is anders.

Waarom geven wij dan nog steeds batch-gewijs onderwijs.

Je behandelt staal toch ook anders dan hout?

      Hoog presterend                  Begaafde leerling                Creatieve denker

3 types

The divided brain  de werking van linker en rechter hersenhelft.

Screen Shot 2015-03-19 at 09.28.21

Het plaatje hiernaast is van de TU-Delft website “endipedia” hier kunt u tot op groot detail  het energie systeem van de wereld zien

Screen Shot 2015-03-19 at 09.40.04

Energie voorziening en “grids” en opslagsystemen is een onderwerp wat InHolland samen met de bedrijven van 130 renewables en de Hogeschool Leeuwarden in de de komende 2 jaar gaat oppakken in de campus Hoes. 

Onze wind resource in een prachtige actuele annimatie