Campus

logo NHInholland werkt op twee gebieden intensief samen met andere Hogescholen. Dit gebeurt binnen de campus regelingen een programma van de provincie Noord-Holland. De hogeschool Inholland is penvoerder. Er lopen twee campus trajecten.

  1. Hernieuwd wonen. Dit betreft een campus in het kader van energie efficiency in de woningbouw. Hier wordt samengewerkt met de Hogeschool Utrecht. Deze campus bevind zich in de afrondende fase. Er wordt gewerkt aan een boek waarin de bevindingen en lopende projecten worden behandelt. Dit boek komt uit in september 2016.
  2. Hoes. Dit betreft een campus waarin duurzame energie converters gekoppeld worden en samen een elektriciteitsnet gaan vormen. Hierin wordt samengewerkt met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
    1. Na een moeizame aanloop begint dit najaar een traject, helemaal gericht op het toekomstige elektriciteitsnet waar decentrale aanbieders van energie de energie van de regio, aanbieden voor de regio. Deze regio’s zijn dan weer via een hoogspanningsnet gekoppeld. In september 2016 begint bij de afdeling elektrotechniek twee studie blokken. Het eerste blok gaat over het systeem van de energie omvormer vanuit de duurzame bron naar het elektriciteitsnet. In eerste instantie wordt op een windturbine gefocust. Daarna wordt naar een elektriciteitsnet gekeken en wordt naar de benodigde elektronica en regeltechniek, maar ook de economie, en een stukje bestuurskunde opgepakt.  Hierbij komt  zowel de hardware als de software aan de orde komt. Zie hiervoor ook de ET – duurzame technologie hoofdstuk op deze website.

Multidisciplinair samenwerken is belangrijk binnen de duurzame energie. Bij onderwerp 1 zal veel aandacht zijn voor warmte pompen en warmte terugwin installaties. Bij 2 is voornamelijk een samenwerking tussen werktuig bouw electro en informatica noodzakelijk. Door deze twee onderwerpen breed en in de praktijk te behandelen krijgen onderwijs en onderzoek een plek binnen het lectoraat.

Advertisement

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: