Elektro Techniek ET – duurzame technologie

In dit blok wordt op de hogeschool Inholland een half jaar met studenten gewerkt aan de energie voorziening van de toekomst. Waarbij, voor het goede begrip deze toekomst gisteren al begonnen is.

Screen Shot 2015-03-19 at 09.40.04De lesmodules zijn opgedeeld in

  1. conversie systemen.
  2. het elektriciteitsnet.

Bij conversie systemen komen de verschillende methodieken aan de orde om van uit zon-wind-water-biomassa, elektriciteit te maken. Hierbij wordt de energieconversie  behandelt, maar wordt voor de elektrotechnici ook de vermogens elektronica en benodigde besturing besproken. Aan de hand van een kleine windturbine worden praktijk opdrachten uitgevoerd in het berekenen en programmeren van de besturing van de vermogensconversie door middel van IGBT converters. Aan de hand van de windturbine wordt een en ander behandelt, maar deze theorie is ook toepasbaar op bijvoorbeeld getijde turbines, golfenergie converters, zonne-panelen enz.

In het tweede blok wordt het electriciteitsnet behandelt. Naast een hardware technisch aspect is met name ook het regelprobleem belangrijk. Immers in het net van de toekomst zal alle energie uit duurzame bronnen worden opgewekt. Voor een goed werkend net is  de vraag naar energie, en het aanbod van energie  variabel. Om deze goed op elkaar af te stemmen zijn divers systemen bedacht of nog in ontwikkeling. Dit alles onder de naam “smart grid”. Naast vraag en aanbod zijn energie opslagsystemen nodig. Maar ook het vraag en aanbod proces kan worden geregeld, door bijvoorbeeld gebruikers aan en af te koppelen naar gelang van het energie aanbod.

Naast de technische aspecten van een duurzame energie voorziening is ook de interactie met de samenleving van groot belang. Van de duurzame technicus wordt daarom niet alleen verlangd dat deze technische problemen kan oplossen. Deze zal ook moeten communiceren met overheden en de industrie om de technologie als een goed en economisch haalbaar product in de markt te zetten. Naast sociale vaardigheden is ook inzicht nodig in systemen van organisatorische aard. Ook het proces van verandering en innovatie vraagt aandacht. In de huidige opleiding zijn dit nog gescheiden gebieden, meer integratie is nodig om het resultaat in de praktijk te realiseren. Binnen deze blokken zal hier een aanvang worden gemaakt. Het te ontwerpen elektriciteitsnet, en de keuzes die men maakt heeft een directe invloed op de kostprijs van de energie. Met het software pakket “Homer” willen we hier aan rekenen. Met de lokale politiek en de energie bedrijven zullen we in gesprek gaan om te kijken hoe deze kostprijs variatie in werkelijkheid te realiseren is.

Planet Texel

Planet Texel is een initiatief van het eiland Texel. Hierbij wordt Texel voorgesteld als “Klein Nederland” Texel wil in 2020 100% duurzaam zijn, maar ziet dat dit met name bestuurlijk nog niet zo eenvoudig is. Technisch is dit niet complex. Economisch is het al lastiger, omdat er een prijskaartje aanhangt, maar sociaal maatschappelijk is dit nog lastiger. Die paar windturbines die er nodig zijn, en dat stuk landbouwgrond waar zonne-pannelen moeten komen, blijken emotioneel geladen onderwerpen te zijn. Dit terwijl energie voorziening heel abstract is en door de gemiddelde Texelaar (lees Nederlander) niet begrepen wordt. Men heeft helemaal geen beeld bij de wereld achter het stopcontact.

Binnen dit onderwijsblok gaan we voor Texel meerdere variaties maken op het elektriciteitsnet, en gaan we met bewoners in gesprek. We gaan ook kijken bij duurzame woningen, en bij energie bronnen van de toekomst , zoals getijde energie en zeewier.

In de volgende hoofdstukken veel deelinformatie die gebruikt wordt in deze blokken.

Informatie nodig als introductie: Eenvoudig opzoeken op internet.

Opdrachten.

Aan de hand van opdrachten gaat de student de lesstof door en zal onderling informatie uitwisseling plaatsvinden. Zie hier een deel van de opdrachten

wind resource animatie.

Online reader TU-Delft

INFO on zon-wind-water-biomassa

Slides on wind oldenburgh

siemens simple explanation AC drives

more complex explanation AC converters

intech open info on converters

 

Advertisement
%d bloggers like this: