Opleiding

Duurzame onderwerpen worden op diverse mbo, hbo en universitaire opleidingen gegeven. Hieronder moet een overzicht komen. Deze opsomming is op dit m0ment beperkt tot de opleidingen waarmee ik aan ben verbonden, (red FG)

Bij Inholland in Alkmaar wordt in het lectoraat duurzame energie veel aandacht gegeven aan duurzame energie. Dit is in de laatste jaren in de vorm van Projecten en afstudeer opdrachten.

Recent (sept 2016) zijn bij de afdeling elektrotechniek twee blokken duurzame technologie opgestart. Hier wordt op component (windturbines, zon etc en op systeem energie netten en regeling en energie transitie) gekeken naar de actuele systemen en mogelijkheden. Voor elektrotechniek wordt hier in de diepte gegaan op vermogens regeling en generatoren. Maar ook de sociaal economische aspecten komen hier aan de orde.

Zie Elektrotechniek duurzame Technologie

Enkele uitgevoerde en lopende (afstudeer) opdrachten zijn :

Projecten op gebied van energie neutrale woningen. Dit zijn twee afstudeer opdrachten geweest aan de afdeling bouwkunde (bouw management). Samen met bedrijven is ook een bouwconcept ontwikkeld. Maar bij aanbesteding bleek dit nog te kostbaar. Wel is het onderzoek vastgelegd in een boek dat in sept 2016 uitkomt.

Golf energie de symphony wave power converter. Hiervoor is een water turbine ontworpen en is de romp en bewegende constructie ontworpen. Tevens is door een student van de TU Enschede een tijdsdomein model aangepast voor interne veer constructie. Op dit moment loopt een afstudeer opdracht op het gebied van de remmen en verankering aan de TU- Enschede, en voor de energie omzetting naar elektriciteit wordt een ontwerp gemaakt door een elektrotechniek student van Inholland.

Thermo akoestische warmte pomp. Dit systeem wordt samen met ECN ontwikkeld. Op de driver in dit systeem is inmiddels een student afgestudeerd. Voor een nieuwe afstudeeropdracht staat een opdracht uit. Dit betreft het ontwikkelen van de interface met de bron en het afgifte systeem aan de woonruimte.

Project voor het verduurzamen van de energie behoefte van een zwembad. Hiervoor is een rekenmodel ontwikkeld waarmee meerdere zwembaden in de regio verduurzaamt kunnen worden. Ook is een conceptplan gemaakt om restwarmte van industrie of energie centrale met tankauto’s te verplaatsen. Voor de opstart daarvan is een subsidie aanvraag gedaan bij de kick-off regeling. Een subsidie regeling die onderzoek naar opstart van een bedrijf vanuit HBO onderzoek financiert. Helaas is deze regeling niet gehonoreerd, daarom wordt dit project niet verder uitgevoerd.

De planet Texel Academy

In september 2016 wordt gestart met een speciaal product samen met de Planet Texel academy. Hierbij zal een (echt) ontwerp gemaakt worden van een volledig duurzaam Texel. Studenten zullen in dit project focussen op de technische installatie, maar ook het grotere kader van de uitputting van fossiele brandstof, global warming, circulaire systemen en de noodzaak om te verduurzamen. Ook wordt uitgelegd wat er voor zo’n transitie nodig is, en wat dit vraagt van de locale bevolking en het openbare bestuur.

Andere opleidingen.

In de door de provincie NoordHolland gesubsidueerde projecten HOES en Hernieuwd wonen wordt samen gewerkt met de Noordeljke Hogeschool Leeuwarden en De Hogeschool Utrecht. Verder wordt er binnen Inholland samengewerkt met alle opleidingen. Inholland kent hierbin bijvoorbeeld het Project Duurzame Techniek en Groen. Binnen dit project is bijvoorbeeld een ecologisch onderzoek gedaan naar de milieu effecten van het plaatsen van een energie opslag systeem in het Markermeer

Het Lectoraat van Inholland werkt samen de TU Twente waar ook de master voor sustainable technology wordt gegeven. Op dit moment is door studenten van de TU te laten afstuderen in Alkmaar. Natuurlijk kunnen studenten van InHolland doorstromen naar deze Master. https://www.utwente.nl/set/

 

 

Advertisement
%d bloggers like this: