Valmeer Hoorn

Prezi presentatie

Kema rapport en vergelijking verschillende opslag systemen met veel informatie

Valmeer.

In het markermeer, in de baai waar Hoorn ligt zou in het ondiepe water een ringdijk opgespoten kunnen worden waardoor Screen Shot 2015-01-20 at 17.00.12een meer in een meer ontstaat. Door dit te doen, door het zand op te zuigen binnen deze ringdijk, ontstaat een meer van zo’n 30 a 40 meter diep. Dit meer kan dienen om energie in op te slaan. Door dit meer leeg te pompen (dit kost energie). Is een energie buffer gemaakt. Immers als je het meer weer vol laat lopen levert dit energie op.

Er is aan gerekend en het lijkt er op dat dit zelfs een rendabele investering kan zijn. Immers door het meer leeg te pompen met goedkope energie, op momenten van overschot omdat het hard waait en de zon schijnt. En het vol te laten lopen en als dure energie weer te verkopen, kan winst worden gemaakt.Screen Shot 2015-01-20 at 17.06.34

Zonne paneel.

In het meer kan een drijvende zonne-installatie worden gebouwd die zo groot is dat deze de hele gemeente Hoorn van energie kan voorzien. Dit hele eiland kan draaien om een centraal punt.

Windturbines.Screen Shot 2015-01-20 at 17.01.39

Op de dijk of vlakbij de dijk zou veel energie opgewekt kunnen worden met windturbines.

In het project wordt gekeken wat dit betekend. Hoe een windturbine werkt en hoe over windturbines gedacht wordt.

Maatschappelijke acceptatie en inpassing in de natuur.

Echte duurzaamheid wordt niet alleen behaald door techniek. Er is altijd een impact op de natuur en een eiland voor de kust leggen zal niet door iedereen leuk gevonden worden. Ook zijn er allemaal kaders waarbinnen gewerkt moet worden zoals Natura 2000 en vergunningen. Verder is van belang dat mensen (burgers) gehoord worden. Het is zelfs mogelijk dat de meerderheid het geen goed idee vindt in dat geval gaat het helemaal niet door.

Zie <hier> een lijst van organisaties die in het kader van natura 2000 beleid hebben ontwikkeld

Opdrachten

Project blok 3 en 4 jaar 3 (beginnend febr 2015).

 

 

Advertisement

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: