opdrachten

Opdracht 1   Nederland gebruikt Energie.

Maak een geïllustreerd en kwantitatief beeld / overzicht van het energie gebruik vanaf het jaar 1850 tot 2015

ca. 12 slides in powerpoint format widescreen.

 1. aantal inwoners
 2. Inkomen als BNP
 3. Totaal energie gebruik in de loop van de tijd.
 4. Soort van energie (warmte, elektriciteit, paarden etc.
 5. Gebruikers (industrie, landbouw, transport etc.

Geef voor het jaar 2015

een overzicht van energie centrales in NL. waar en op welke brandstof.

een overzicht van het hoogspanningsnet.

Opdracht 2 Geeft een overzicht van duurzame energie systemen.

Beschrijving soort van energie bron.

 1. energie dichtheid van de bron.
 2. aanwezigheid in Nederland.
 3. karakteristiek van aanbod.

mogelijke bron; Sustainable Energy — without the hot air

Opdracht 3  Geef een overzicht van energie conversie mogelijkheden.

power2gas, gas2heat, gas2fuel, heatpump, heat2steam2electra, light2electra, light2 heat2electra.

Opdracht 4 Een windturbine.

 1. Geef een overzicht van 10 bestaande windturbines met verschillende rated power en afmetingen.
 2. Herleid van de gegeven vermogens en afmetingen, de efficiency van de windturbine. Maak hiervan een overzicht?
 3. Maak een blokschema van een windturbine met alle functionele elementen. zie link
 4. welke regelingen zijn nodig om te anticiperen op het wind aanbod?
  1. wat wordt bedoeld met cut-in en cut-out speed?
  2. bij welke windsnelheid wordt het nominaal vermogen gegeven?
 5. wat is kruien? Wat is pitchen?

Opdracht 5 (Airo) Dynamica.

 1. wat is lift?
 2. wat is de eigenfrequentie? geef aan wat de risico’s zijn.
 3. wat is een cp-lambda curve?
 4. wat is the Betz law?
 5. wat is het verschil tussen pitch en stall control?
 6. hoe bereken je een koppel?
 7. Hoe wordt het generator vermogen bepaald?
 8. calculate …… with the windturbine power calculator

mogelijke bron:http://mstudioblackboard.tudelft.nl/duwind/Wind%20energy%20online%20reader/Static_pages/Cp_lamda_curve.htm

Opdracht 6 Generatoren.

 1. welke types generatoren wordt gebruikt in een windturbine?
 2. wat is de functie van een tandwiel kast / wat betekend direct drive?
 3. enz

 

 

 

 

 

 

mogelijke bronnen

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/21/verbruik-hernieuwbare-energie-toegenomen-naar-5-8-

Advertisement
%d bloggers like this: