European energy academy

De hogeschool Inholland zoekt naar mogelijkheden om energie onderwijs te geven. Dit jaar wordt voor het eerst een minor biomassa vergassing gegeven. Bij het MCN in Den Helder wordt minor gegeven op gebied van offshore wind. Er wordt nu gesproken over een samenwerking met de drie Noordelijke Hogescholen in het Energy Valey gebied. Mogelijk kunnen we zo een totaal aanbod op energie gebied creëren. Het gaat hier niet alleen om lesmodules, maar ook om onderzoek en testopstellingen. Zo wordt in Alkmaar gewerkt aan een expertise centrum biomassa en bij Den Oever wordt een test centrum gebouwd om een klein in klein elektriciteitsnet de koppeling te realiseren van meerdere duurzame energie omzetters. Zoals wind, getijde zon en batterijen. Bij ECN in Petten wordt natuurlijk veel energie onderzoek gedaan. In Leeuwarden wordt gewerkt aan biomassa en wind en in Groningen wordt bij de Hanze Hogeschool in het expertise centrum Entrance gewerkt aan een diversiteit van systemen zoals ook power to gas.

Zoals genoemd speelt energy valley hierin een rol. Het EU programma EEA (european energy academy zorgt voor een bredere samenwerking. Hierin wordt een master programma op het gebied van energie aangeboden.

1) European Masters in Renewable Energy
2) Sustainable Energy Systems & Management
3) Energy & Society (under construction)
4) Energy Trading & Markets (under construction)

Inholland gaat onderzoeken hoe samenwerking kan leiden tot een verbreding van het aanbod. Ook wordt onderzocht of studenten na hun eind examen, in een trainee programma, studeren en werken kunnen combineren.

De energy academy kan een overkoepelende brand zijn voor al deze activiteiten.

Advertisement
%d bloggers like this: