Author Archive: fredgardner

Campus Hoes

logonh

Hoes staat voor hybrid offgrid-energy-systems.

De campus wordt uitgevoerd met Hogeschool Inholland, en de Hogeschool Leeuwarden samen met de bedrijven van 130 Renewables. Het doel is om kennis op te bouwen rondom het electriciteitsnet vanScreen Shot 2015-10-13 at 14.18.31 de toekomst. Hierin zullen duurzame energie systemen hun energie variabel aanbieden and zal er energie opslag in o.a. batterijen een belangrijke component zijn. Docenten en studenten gaan samen met de bedrijven aan de slag om dit in kaart te brengen.  Aan de kop van de afsluitdijk aan de kant van Den Oever wordt een klein net gebouwd waarin een getijde turbine een windturbine, zonne-panelen een batterij systeem en een backup diesel aan elkaar gekoppeld en via een back to back converter aan het net gekoppeld. Hierdoor ontstaat een prachtige test locatie.

Ook wordt onderzocht in hoeverre de campus van beide Hogescholen geheel van duurzame energie kunnen worden voorzien.

Hieronder is de presentatie te downloaden.

Download presentatie

effect van solar eclips op energie levering.

 

 

 

Het effect is van de zonsverduistering 20 mrt 2015 op de energie voorziening is geanalyseerd.

Zie <hier> het hele artikel, en <hier>  het gehele rapport.Screen Shot 2015-03-21 at 12.49.47

Campus “hernieuwd wonen”

In 2013 is een aanvraag bij de provincie Noord-Holland gehonoreerd voor het opzetten van een Campus. Deze campus verbind de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool Inholland met een aantal bedrijven die gezamenlijk het concept van renovatie naar “energie nul op de meter” (NOM)  in de praktijk willen toepassen.

Changing de educatie paradigma

duurzame renovatie foto’s

Screenshot 2014-03-08 19.45.33

 

topsector energie

Topsector energie

topsector energie

300 year in 30 seconds

 

Screenshot 2014-02-19 01.44.30

De toekomst van ons aardgas paradijs.

verwacht aardgasproductie

 

Het Energierapport 2011 bevat de maatregelen om Nederland minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen en geleidelijk over te laten schakelen op hernieuwbare energie.

op het hele rapport te lezen klik hier

 

Groen licht voor online onderwijs HBO

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/nieuws/2014/01/09/groen-licht-voor-online-onderwijs.html

Groen licht voor online onderwijs

Nieuwsbericht | 09-01-2014

Minister Bussemaker zet het licht op groen voor online colleges in het hoger onderwijs. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat studenten aan hogescholen en universiteiten studiepunten kunnen krijgen voor online colleges of zogeheten MOOCs. Bovendien stelt de bewindsvrouw €1 miljoen beschikbaar om het gebruik van dit soort colleges te bevorderen.

Vrouw werkt op een laptop

De ontwikkeling van online onderwijs is onontkoombaar, schrijft Bussemaker. Hogescholen en universiteiten kunnen ervan profiteren. Ze kunnen hun onderwijs ermee verbeteren, versterken er hun profiel mee en vergroten hun bereik. Bovendien kunnen ze nieuwe groepen studenten aanboren, zoals werkenden die naast hun werk een studie willen gaan doen. Ze ziet de colleges vooral als aanvulling op zogeheten contactonderwijs, niet als volledige vervanging ervan.

Einde aan onzekerheid

Door de stormachtige ontwikkeling van online onderwijs leven er bij instellingen nog veel vragen over wat wel en wat niet mag. Bussemaker wil een einde maken aan die onzekerheid. De huidige wet- en regelgeving staat het gebruik van online colleges toe, als die zijn goedgekeurd door de examencommissie. Dit betekent dat instellingen zelf kunnen bepalen of ze ermee gaan werken, en of ze online colleges inkopen bij andere instellingen of ze zelf gaan ontwikkelen.

Om de ontwikkeling van Nederlands online hoger onderwijs verder te bevorderen is €1 miljoen beschikbaar. Dit moet leiden tot samenwerking tussen instellingen, versterking van het internationale profiel en evaluatie van de ervaringen die al met online colleges worden opgedaan in Nederland.